ส่งมอบ 2019

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   คุณไซยะ  แซ่อึ้ง
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   คุณธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   คุณวลัยพรรณ และคุณณัฐพล เจ้าของแบรนด์ EVE'S
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   คุณสมพร เเสงโหมด
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   บจก. คูโบต้าเอเชีย
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ   บจก. วอทเดอะดัก
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Alphard S "C Package"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ    คุณธนากร ศรีบรรจง
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Vellfire Z "G Edition"

และ

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ    คุณสุเทพ นกดี
ที่ให้ความไว้วางใจออกรถ Toyota Vellfire Z "G Edition"